Regionala sessioner

Just nu arrangeras den sjätte rundan med regionala sessioner runt om i landet. Det är genom dessa sessioner, som ofta förkortas till RS, som många av EUP Sveriges medlemmar först kommer i kontakt med organisationen. De regionala sessionerna organiseras på frivillig basis av medlemmar i föreningen. Dessa kallas projektledare (PM), och bär allt ansvar för att sessionen ska kunna genomföras. De erhåller självklart stöd från de regionala medlemsföreningarna, och börjar sitt arbete först efter en utbildning som erbjuds av erfarna medlemmar från organisationen.

De regionala sessionerna är det viktigaste som händer i våra regioner, och vi är mycket stolta över det arbete som våra medlemmar lägger ned för att bjuda in fler individer till våra aktiviteter. För att en EUP session ska kunna genomföras krävs det att en stor grupp volontärer kommer till platsen i fråga under de relevanta dagarna och hjälper till. Volontärerna väljs den grupp av internationella EUPare som visat intresse av deltagande genom den ansökningsprocess som varje år initieras på nytt.

Lista över regionala sessioner och dess huvudorganisatörer:
NSP 2016/2017:
Öst: Stockholm – Heidi Park
Väst: Borås – Elliott Syrén & Gustav Dahlquist
Syd: Malmö – Johanna Davidsson, Dora Dimitrova & Martyna Szumniak

NSP 2015/2016: | Facebook
Nord: Umeå – Moa Boström & Stina Jiang
Syd: Lund – Klara Strindlund & Nada Hüssein
Väst: Borås – Emma Johansson Walter
Öst: Uppsala – Iman Slaka

NSP 2014/2015: | Facebook
Nord: Umeå – Medlemsföreningen EUP Nord
Syd: Malmö – Jesper Thunström & Sofie Lundgren
Väst: Göteborg – Kristen Rosario
Öst: Stockholm – Angelica Arnqvist & Sara Jungeryd

NSP 2013/2014:
Nord: Östersund – Emil Juslin, Cassandra Huber & Agnes Olofsson | Facebook
Syd: Malmö – Andrej Zemtsovski | Facebook
Väst: Borås – Christina Abdulahad & Anna Malmberg | Facebook
Öst: Stockholm – Yasmin Dinar & Sana Ariai | Facebook

NSP 2012/2013: | Facebook
Nord: Umeå – Josefine Wallenå & Mathilda Stenmark | Facebook
Syd: Hässleholm – Filippa Bengtsson | Facebook
Väst: Göteborg – | Facebook
Öst: Stockholm – Astrid Vikström & Jessika Karlsson | Facebook – Hemsida

NSP 2012:
Syd: Lund –
Väst: Göteborg – Love Josefsson, Sorena Amini & Johan Cederqvist
Öst: Stockholm – Soran Rabin Bozorg & Mattias Olsson | Facebook