Tidsram

Detta är en tidslinje över den nationella uttagningsprocessen 2017/2018.

Februari 2017
Rekryteringsprocessen för projektledare inom NSP 2017/2018 startar.

April 2017
Projektledarna för respektive event genomgår sin första utbildning.

Juli 2017
Projektledarna för respektive event genomgår sin andra utbildning.

September 2017
30: Skolanmälan till de regionala sessionerna stängs.

November 2017
10-12: RS Nord i Umeå
17-19: RS Öst i Stockholm
24-26: RS Väst i Göteborg

December 2017
1-3: RS Syd i Malmö

Januari 2017
26-29: NS i Göteborg