Tidsram

Detta är en tidslinje över den nationella uttagningsprocessen 2016/2017.

Februari 2016
Rekryteringsprocessen för projektledare inom NSP 2016/2017 startade.

April 2016
Huvudorganisatörerna till respektive event under NSP 2016/2017 anställdes.

Maj 2016
28-29: Utbildningshelg för projektledare på organisationens huvudkontor i Stockholm.

September 2016
30: Skolanmälan till de regionala sessionerna stängs.

November 2016
11-13: RS Öst i Stockholm
22-23: RS Väst i Göteborg
29-30: RS Öst i Stockholm

Februari 2017
2-6: NS i Uppsala