Nationella Uttagningsprocessen

Varje år involverar sig mer än 30 000 ungdomar i EUPs aktiviteter där man får tillfälle att debattera politik och utbyta idéer med varandra. Förra året blev dessutom merparten av eleverna som deltog i den nationella sessionen i Sverige erbjudna att delta i en session utomlands, något som reflekterar de möjligheter som man får genom att engagera sig i EUP. Att delta i den nationella uttagningsprocessen är det allra vanligaste sättet att bli aktiv inom EUP Sverige. Dock är det inte det enda sättet att bli medlem, man kan även bli medlem genom att delta i en mängd andra event som EUP arrangerar. Meningen med den nationella uttagningsprocessen är att involvera gymnasieelever i EUPs verksamhet.

Det första steget i den nationella uttagningsprocessen är att delta i en av de fyra regional sessionerna. När eleverna deltar i en av dessa sessioner kan de välja om de vill bli medlemmar i EUP. Om delegationen går vidare från sin regionala session blir de inbjudna till den nationella sessionen.

Lärarens åtaganden
Både vid den regionala och den nationella sessionen kräver EUP att en lärare följer med delegationen till sessionen som ansvarig för delegationen och att denna lärare finns tillgänglig under helgen.

EUP är tacksam över att det finns så många lärare som är så engagerade i sitt jobb och sina elever och som lägger ned den extra arbetstid som det medför att vara en EUP lärare. För att försäkra oss om att så många lärare som möjligt skall vara villiga att hjälpa sina elever att engagera sig i EUP så vill vi understryka att om det finns någonting som vi kan göra för att hjälpa dig som lärare att förbereda så tveka inte att höra av dig!

Deltagaravgifter
För detta års uttagningsprocess ligger deltagaravgifterna för varje enskild deltagare på 400 kr för de Regionala Sessionerna. För den nationella sessionen ligger avgiften på 600 kr per individ.

Om en registrerad skola inte deltar vid sessionen, eller om det sker en avanmälning 5 veckor eller senare innan sessionens början, kommer skolan att bli återbetalningsskyldig för vissa avgifter. Detta beror på att vi säkert behöver veta hur många som kommer att delta för att väl kunna planera sessionen.

Reseersättning
För att se till att alla elever har samma möjlighet att delta i sessionerna har alla skolor som måste resa en längre sträcka möjlighet att få reseersättning från EUP. Denna reseersättning uppgår till max 50 procent av resekostnaderna (då resekostnaderna uppgår till minst 500 kr och maximalt 2000 kr).

Önskar skolan reseersättning ombeds man att, så fort man fått sin plats på sessionen konfirmerad, boka resan så snart som möjligt samt att välja det billigaste resealternativet som finns att tillgå. Skolor som önskar reseersättning måste ta med sig kvitton på resan för samtliga registrerade personer till registreringen vid sessionen för att kunna få ut en ersättning.