Nationella Sessionen

En Nationell Session arrangeras en gång per år i Sverige i 3-4 intensiva dagar. Alla svenska gymnasieskolor inbjuds att delta i de regionala sessionerna som fungerar som ett första steg i den nationella uttagningsprocessen. Från varje regional session väljas ett antal skolor ut som får delta på den nationella sessionern. EUP Sverige arbetar kontinuerligt med att engagera nya gymnasieskolor och nå ut till fler ungdomar. Den nationella session involverar även ungdomar från andra europeiska länder. För mer information om hur den nationella sessionen går till, se fliken Sessioner.

I år äger den Nationella Sessionen rum i Stockholm under våren 2016.

Lista över nationella sessioner och dess huvudorganisatörer:

NSP 2016/2017
13th National Session of EYP Sweden
Projektledare: Gustaf Westin & Simon Sjöström Grönkvist
Plats: Uppsala

NSP 2015/2016:
12th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Tilda Nilsson & William Dieden Richter
Plats: Stockholm | Facebook – Hemsida

NSP 2014/2015:
11th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatör: Emil Juslin
Plats: Umeå | FacebookHemsida

NSP 2013/2014:
10th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Hugo Dürr & Maya Moss
Plats: Göteborg | Facebook

NSP 2012/2013:
9th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Love Lyssarides, Phelan Chatterjee & Leo Halberg
Plats: Stockholm | FacebookHemsida

NSP 2012:
8th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Caleb Morell & Oskar Stenbom
Plats: Stockholm | Facebook

NSP 2011:
7th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Katarina Warg &a Paula Kjellén
Plats: Stockholm | Facebook

NSP 2010:
6th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Arad Hosseini & Helen Broman
Plats: Stockholm | Facebook

NSP 2009: (Ägde rum i slutet av 2008)
5th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Karolina Jönsson
Plats: Malmö | Facebook

NSP 2008:
4th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Elisabeth OH
Plats: Umeå | Facebook

NSP 2007:
3th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Ylva Ersvik, Philip Danielsson & Fredrik Bauer
Plats: Stockholm | Facebook

NSP 2006:
2th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Helya Houshmand
Plats: Göteborg | Facebook

NSP 2005:
1th National Session of EYP Sweden
Huvudorganisatörer: Darko Skrobo
Plats: Göteborg | Facebook