Utbildningar vi erbjuder

Mer information om EUP Sveriges tre utbildningsprogram In-School Sessions, EYP In-Classroom och Understanding Europe kommer inom kort. För mer information om EUP Sveriges fokus på utbildning under 2016/2017, vänligen kontakta Utbildningsansvarig i Förbundsstyrelsen, Jasmin Samadi på jasmin.samadi@eup.se.

Pool of Trainers
EUP Sveriges nätverk av utbildare eller Pool of Trainers är medlemmar av organisationen som samlat på sig erfarenheter och kunskap inom vissa områden genom sitt engagemang i organisationen och arbetar för att sprida denna kunskap vidare.

Under verksamhetsåret 2016/2017 kommer EUP Sverige utveckla sin Pool of Trainers som består av svenska medlemmar redo att lära ut efter många års engagemang.

Mer information om vad Pool of Trainers innebär, hur du kommer i kontakt med dem eller hur du blir en del av nätverket kommer inom kort.