Utbildningar

EUP är en utbildningsbaserad organisation som strävar efter en hög grad av professionalism i arbetet av unga, för unga. Inom EUP finns en stor mängd egenskap och kunskap. Detta är något vi strävar för att hålla kvar inom organisationen. Utbildningar hålls därför dels internt men även externt för att öka organisationens samt ungdomars kompetens. Detta genomsyrar hela organisationen, även på internationell nivå.

Det internationella styrande organet Governing Body har inrättat en permanent arbetsgrupp, ”the Training Council” som består av erfarna EUP Alumni som har lång erfarenhet av utbildningar och som är passionerade i frågan om utbildningar, som arbetar för att bihålla en struktur och bra grund för de utbildningar som hålls inom organisationen. En av de största utbildningarna som hålls är T4ET vilket är en utbildning som pågår under en vecka där redan etablerade utbildare inom EUP får chansen att fördjupa sin kunskap ännu mer.

För att hålla dig uppdaterad om EUP Trainings och få veta den senaste informationen, gilla deras Facebooksida.