Understanding Europe

För att en demokrati ska fungera krävs det deltagare i dess demokratiska processer.  För att kunna delta behövs en viss grundförståelse för demokratin i fråga. Understanding Europe är ett projekt som ger unga de verktyg de behöver för att kunna delta i och förstå EUs demokratiska processer genom så kallade crash courses. Kurserna är cirka 4 timmar långa och hålls på plats i skolorna.

En crash course innefattar flera olika moment, varje moment utgör en unik pusselbit i helhetsbilden för inte bara hur, men varför EU fungerar. Under kurserna får deltagarna möjligheten att ställa sina egna frågor kring EU och på så vis anpassas kurserna efter deltagarnas egna intressen. Det läggs fokus på deltagarnas egna relation till EUs politik där de  uppmanas till egna ställningstaganden om EUs ageranden, prioriteringar och policys. Förhoppningen är att deltagarna inte bara ska få en bättre uppfattning om hur EU fungerar och varför EU existerar, men också om hur de kan delta i EUs politiska processer och vara med och förändra själva.

Det vi inom Understanding Europe i Sverige kommer att göra under våren är att forma ett starkt team och ha en uppstart med några kurser i södra Sverige. Vi kommer att fortsätta utveckla och expandera projektet med hjälp av EUP Sverige och Understanding Europe i Berlin och förhoppningen är att skapa ett nationellt team och nå skolor i hela Sverige. Vi ser fram emot ett spännande 2016!

Hälsningar,

Isabella Leandersson, koordinator för Understanding Europe i Sverige
Kontakt: isabella.leandersson@gmail.com