Organisationsutveckling

Årsmötet 2016 röstade igenom ett förslag om en ny organisationsstruktur för föreningen. EUP Sverige kommer under verksamhetsåret 2016/2017 att arbeta med att införa denna nya organisationsstruktur. För frågor hänvisar vi dig till Nicklas Kövamees, Vice ordförande och Regional Koordinator (nicklas.kovamees@eup.se).