Årsmötet

 

Årsmöte 7-8 maj 2016
Här finner du all info om årsmötet – www.eup.se/ovrig-verksamhet/arsmoten/arsmote2016/

 

Om årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, vilket betyder att de viktigaste besluten under året tas på Årsmötet. På årsmötet har alla medlemmar rösträtt. Här väljs bland annat styrelse för det kommande året och beslut om verksamhetens inriktning.

Presentation av verksamhetsberättelse, revision av verksamheten, ekonomisk redovisning och beslut om avgående styrelsens ansvarsfrihet samt inkomna propositioner att sker även det vid årsmötet.

Utöver dessa mer formella delar hålls sociala aktiviteter för alla medlemmar. Årsmöteshelgen erbjuder därutöver en unik möjlighet för samtliga medlemmar, gamla som nya, att träffas, umgås och lära känna varandra under avslappnade former.

Vad är ett årsmöte?
Årsmötet är EUP Sveriges högsta beslutande organ och utgörs av föreningens medlemmar. Årsmötets beslut ligger till grund för styrelsens utövande av verksamheten framöver. Det är också årsmötet som väljer föreningens ordförande och styrelse. Ett ordinarie årsmöte hålls en gång årligen och har till uppgift att blicka tillbaka på det gångna verksamhetsåret och utvärdera samt att sätta upp nya riktlinjer och mål för det kommande året.

Vem kan delta vid årsmötet?
Samtliga medlemmar i EUP Sveriges medlemsföreningar (föreningsmedlem) har närvarorätt på årsmötet.