Samarbeten

Under årens lopp har EUP Sverige etablerat samarbeten med ett antal nationella och regionala företag och institutioner. Dessa är avgörande för förekomsten av EUP Sverige, liksom dess verksamhet och projekt.

EUP Sverige har under åren fått ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet i Sverige för olika projekt. Tidigare har finansiella bidrag även erhållits från Fortum, Ungdomsstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling.

Sedan 2012 har EUP Sverige får statlig finansiering från den svenska myndigheten för ungdoms- och det civilsamhällsfrågor för underhåll av organisationen och regional verksamhet.

Förutom det finansierar EUP Sverige sin verksamhet genom donationer och samarbeten till specifika projekt. Dessa bidragsgivare består av både företag, kommuner och stiftelser.

Är du intresserad av att diskutera ett eventuellt framtida samarbete med EUP Sverige, tveka inte att kontakta oss på styrelsen@eup.se.

 
Beskyddare
EYP är under beskydd av både Europaparlamentets Jerzy Buzek och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland.

Sessioner organiserade i Sverige har ägt rum under beskydd av följande personer:

 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria (2001, 2007, 2009)
 • Margot Wallström, Vice ordförande för Europeiska Kommissionen (2005, 2008)
 • Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för Mänskliga rättigheter (2006)
 • Carl Bildt, Utrikesminister (2008)
 • Cecilia Malmström, EU Kommissionär (2010)
 • Birgitta Ohlsson, Sveriges EU-minister (2011, 2012)
 • Jan Eliasson, Deputy Secretary-General of the United Nations (2013)
 • Lena Malm, Borgmästare av Göteborg (2014)
 • Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister(2014)

 
Företagssamarbeten
Dessa är några av de företag som har bidragit till projekt av EYP Sverige de senaste åren:

 • Lantmännen
 • Arla
 • Fortum
 • Brämhults Juice
 • Swedbank
 • TCO
 • Bostaden
 • Ericsson
 • C.L Seifert A/S
 • Vattenfall