Organisationsstruktur

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordföranden, en kassör samt fyra ordinarie ledamöter.

För information om förbundsstyrelsens relation till medlemsföreningarna för föreningsmedlemmarna, se Reglemente för medlemskap i EUP Sverige och EUP Sveriges stadgar.

Medlemsföreningar
EUP Sverige har de senaste åren utvecklats i hög takt bland annat genom etablering av organisationens medlemsföreningar. Antalet medlemsföreningar ökar, nya former för medlemsföreningar etableras och fler målgrupper vill ta del av EUP:s verksamhet. Därför röstades proposition “Reglemente för medlemskap i EUP Sverige” igenom under föreningens årsmöte den 18 maj 2014.

“Reglemente för medlemskap i EUP Sverige” reglerar vilka krav Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige ställer på sina medlemsföreningar, deras verksamhet och föreningsdemokrati samt EUP Sveriges åtaganden gentemot medlemsföreningarna. En medlemsförening kan vara en lokal eller regional förening, likaså en skolförening. Idag finns det 5 medlemsföreningar i EUP Sverige. Dessa är EUP Öst, EUP Väst, EUP Syd, EUP Nord och EUP Uppsala.

Organisationsschema
EUP Organisationsschema.v1.