Ordförandeblogg

Här kan du som medlem följa EUP Sveriges förbundsordförandes vardag. Nya texter publiceras i slutet av månaden.

Augusti 2017
Juli 2017