Förteckning

Nedan följer förteckningar för olika uttryck och förkortningar som används i Europeiska ungdomsparlamentet (EUP), både nationellt och internationellt:

EYP= European Youth Parliament
EUP= Europeiska Ungdomsparlamentet

 
Styrning:
NC = National Committee
Svenska: Nationalkommitté
Förklaring: Det finns tre typer av NCs; erkända nationalkommittéer, Kandidat NCs och EYP Initiativ. De nationella EYP kommittéerna finns för att främja målen EYP har i deras land. Detta uppnås ofta genom att anordna olika europeiska evenemang som sessioner. EUP Sverige är den svenska nationalkommittén av EYP.
Länk: Lista över nationella kontakter i EYP

FS= Förbunsstyrelse
MF= Medlemsförening
Förklaring: En medlemsförening är en förening som arbetar lokalt eller regionalt och som är anknuten till EUP Sverige. EUP Sveriges MFs fungerar som lokal kontaktpunkt för EYPare över hela Sverige. För stunden finns fem MFs (regionala kommittéer);
EUP Sverige Syd
EUP Sverige Väst
EUP Sverige Öst
EUP Sverige Uppsala
EUP Sverige Nord

 
Internationell styrning:
GB= Governing Body
Svenska: Förvaltningsnämnd
Förklaring: På internationell nivå styrs Europeiska ungdomsparlamentet av en internationell styrelse. Förvaltningsnämnden väljs årligen av medlemmarna i de nationella kommittéerna och av deltagarna på de internationella sessionerna. De är främst ansvariga för Mänskliga rättigheter, att garantera utbildningsvärde av EUP och upprätta en strategi för EUP som helhet.

BNC= Board of National Committees
Svenska: Styrelsen för Nationalkommittéer
Förklaring: BNC består av representatner för de nationella kommittéerna. BNC träffas två gånger om året i Berlin, och är i övrigt aktivt genom en e-postlista, olika arbetsgrupper och online-omröstning om viktiga frågor. I medbeslutande med förvaltningsnämnden beslutar BNC om politik och andra viktiga beslut, såsom erkännande av en ny nationell kommitté.

 
Typer av egenemang:
RS= Regional Session
NS= Nationell Session
IS= Internationella Sessioner
IF= Internationellt Forum
OE= Andra Event (Other Events)
NSP= Nationella Uttagningsprocessen (National Selection Process)