Governing Body

Här hittar du alla dokument som rör verksamheten i det internationella styrande organet.

Roll
På internationell nivå styrs Europeiska ungdomsparlamentet av en internationell styrelse. Förvaltningsnämnden väljs årligen av medlemmarna i de nationella kommittéerna och av deltagarna på de internationella sessionerna. De är främst ansvariga för mänskliga rättigheter, att garantera utbildningsvärde av EUP och upprätta en strategi för EUP som helhet.

Arbetsförfarande
Arbetsordningen för GB-IX definierades under det första mötet i september 2016. Dokumentet ingår i bilagan till protokollet från detta möte.

GB Minutes
GB-IX – Meeting 3 (April 2014)
GB-IX – Meeting 2 & Annexes (January 2014)
GB-IX – Meeting 1 & Annexes (September 2013)
GB-VIII – Meeting 4 & Annexes (July 2013)
GB-VIII – Meeting 3 & Annexes (March 2013)
GB-VIII – Meeting 2 & Annexes (December 2012)
GB-VIII – Meeting 1 & Annexes (September 2012)
GB-VII – Meeting 4 (June 2012)
GB-VII – Meeting 3 & Annexes (March 2012)
GB-VII – Meeting 2 & Annexes (February 2012)
GB-VII – Meeting 1 & Annexes (November 2011)
GB-VI – Meeting 4 & Annexes (June 2011)
GB-VI – Meeting 3 & Annexes (April 2011)
GB-VI – Meeting 2 & Annexes (February 2011)
GB-VI – Meeting 1 & Annexes (October 2010)
GB-V – Meeting 4 & Annexes (July 2010)
GB-V – Meeting 3 & Annexes (April 2010)
GB-V – Meeting 2 & Annexes (February 2010)
GB-V – Meeting 1 & Annexes (October 2009)