Om oss

Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som utgör ett forum för öppen och fördomsfri debatt som syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen. Med mer än 500 evenemang över nätverket varje år, inklusive mer än 30.000 deltagare från 40 länder och arbete från fler än 3.000 volontärer är Europeiska ungdomsparlamentet idag den största organisationen för icke-formell europeisk politisk utbildning.

1526927_10151998143414682_1833144336_n

Vision
EUP Sveriges vision är ett Sverige där unga får möjlighet att bilda sin egen uppfattning om Europeiska frågor i en interkulturell, kreativ och fördomsfri miljö genom icke-formellt lärande. EUP är det självklara alternativet för att engagera sig i Europafrågor och finns genom ungas egna organisering i alla Sveriges städer.

Syfte
EUP Sverige finns för att ge unga människor i Europa en möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet. Organisationen drivs i utbildningssyfte på frivillig basis av de elever, studenter och lärare som är engagerade i verksamheten. Vidare syfter organisationen till att:

  • Bidra till utvecklingen av en europeisk identitet hos ungdomar och på så vis till förverkligandet av det europeiska medborgarskapet,
  • Lära ungdomar den demokratiska processens principer och uppmuntra dem till samhällsengagemang och att ta personliga initiativ,
  • Öka kunskapen om Europa och EU bland svenska ungdomar,
  • Engagera och involvera ungdomar i dagens och morgondagens Europa,
  • Främja kulturellt utbyte bland unga genom positiva upplevelser av utbildningsvärde,

Verksamhet
EUP Sverige anordnar varje år en mängd olika evenemang. De regionala sessionerna i november och den nationella sessionen i början av året är bara några exempel på aktiviteter som anordnas. Andra exempel på evenemang är debattdagar, skolsessioner, utbildningar och mängder av sociala aktiviteter.

Organisationen önskar tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av EUP organiserad aktivitet. Det handlar om att uppmuntra lärare att ta upp europeiska frågor i sin undervisning och att intressera elever för aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa, lära ungdomar den demokratiska processens principer och inspirera dem att ta personliga initiativ och att engagera sig i samhället. Verksamheten syftar också till att inbjuda svenska ungdomar att tänka europeiskt och på så vis bidra till att det europeiska medborgarskapet ges ett innehåll. EUP uppmuntrar till ett självständigt tankesätt och ett socio-politiskt engagemang samtidigt som det bidrar till att utveckla färdigheter som hjälper individen så väl i vardagslivet som i ett framtida yrkesliv.

Idag är EUP en av de största europeiska plattformarna för politisk debatt, interkulturella möten, samhällspolitiskt engagemang och idéutbyte för unga i Europa. EUP består av ett nätverk av mer än 40 europeiska föreningar och organisationer med tusentals unga som engagerar sig ideellt.

Medlemmar
EUP Sverige består i dagsläget av runt 40 medlemsföreningar och fyra regionala samordnande styrelser; EUP Nord, EUP Öst, EUP Väst och EUP Syd. Dessa regionala styrelser har det yttersta ansvaret och kontakten med medlemmarna och arrangerar lokala och regionala evenemang under året. I dagsläget utgörs organisationen av 1800 medlemmar.