EUP Öst


Kontaktuppgifter
För att nå hela styrelsen, kontakta: ost@eup.se

Victor Lagrelius
Ordförande
victor.lagrelius@eup.se

Oliver Bergh
Vice ordförande
oliver.bergh@eup.se

Nelly Gunnarsson
Ordinarie ledamot, PR-ansvarig
nelly.gunnarsson@eup.se

Nathalie Mahalati
Ordinarie ledamot
nathalie.mahalati@eup.se

Ivar Fagerfjäll
Kassör
ivar.fagerfjall@eup.se

Jacob Westlund
Ordinarie ledamot