Medlemsföreningar

EUP Sverige har idag fem regionalt och lokalt baserade medlemsföreningar. Dessa är placerade i Öst, Väst, Nord, Syd och Uppsala. De består av en styrelse på fem till tio personer som har det övergripande ansvaret för verksamheten i sin region. Medlemsföreningarna arbetar tillsammans med en nationell koordinator som samordnar verksamheten. Medlemsföreningen är den du ska kontakta om du har funderingar, vill diskutera möjliga projekt med eller få ytterligare information om hur du kan involvera dig inom EUP. Tidigare har regionala sessioner, in-school sessioner, för- och efterträffar, föreläsningar, utbildningsläger, debatter och debattcuper, och mänger av sociala aktiviteter anordnats. Vi värderar nya idéer och initiativ mycket, och stöttar er gärna för att gå vidare med dem. Tveka inte att kontakta din medlemsförening om du har några som helst funderingar! Kontaktuppgifter hittar du här!

Kandidera till din regions styrelse!
Våra fem regionala styrelser (styrelser för lokalkommittéerna EUP Öst, EUP Väst, EUP Syd, EUP Nord och EUP Uppsala) drivs av engagerade och drivande medlemmar. Om du vill lära dig hur en styrelse drivs, arbeta regionalt med medlemmarna och få riktig erfarenhet från en ungdomsorganisation är detta något för dig. Som styrelsemedlem beslutar ni i er medlemsförening hur portföljer, era ansvarsområden, fördelas. I och med att det finns många olika ansvarsområden finns det något för alla.

Du kandiderar till din regionala styrelse inför årsmötet. Information om när detta hålls kommer att publiceras på lokalkommittéernas respektive Facebooksidor. Du kan även kandidera på plats.

För att söka till den nationella styrelsen går du tillväga på samma sätt. Den nationella styrelsen arbetar med mer strategiska och långsiktiga nationella och internationella frågor.

Kontaktinformation till medlemsföreningarna i din region:
MF Uppsala: uppsala@eup.se
MF Nord: nord@eup.se
MF Öst: ost@eup.se
MF Väst: vast@eup.se
MF Syd: syd@eup.se