Regionala Styrelser

EUP Sverige har idag fyra regionalt verksamma styrelser som arbetar med våra 40 medlemsföreningar. Dessa är placerade i Öst, Väst, Nord och Syd. De består av en styrelse på fem till tio personer som har det övergripande ansvaret för verksamheten i sin region. Medlemsföreningarna arbetar tillsammans med en koordinator från förbundsstyrelser som samordnar verksamheten. Medlemsföreningen är den du ska kontakta om du har funderingar, vill diskutera möjliga projekt med eller få ytterligare information om hur du kan involvera dig inom EUP. Tidigare har regionala sessioner, in-school sessioner, för- och efterträffar, föreläsningar, utbildningsläger, debatter, och mänger av sociala aktiviteter anordnats. Vi värderar nya idéer och initiativ mycket, och stöttar er gärna för att gå vidare med dem. Tveka inte att kontakta din medlemsförening om du har några som helst funderingar! Kontaktuppgifter hittar du här!

Kandidera till din regions styrelse!
Våra fyra regionala styrelser drivs av engagerade och drivande medlemmar. Om du vill lära dig hur en styrelse drivs, arbeta regionalt med medlemmarna och få riktig erfarenhet från en ungdomsorganisation är detta något för dig. Som styrelsemedlem beslutar ni i er medlemsförening hur portföljer, era ansvarsområden, fördelas. I och med att det finns många olika ansvarsområden finns det något för alla.

Du kandiderar till din regionala styrelse inför årsmötet. Information om när detta hålls kommer att publiceras på lokalkommittéernas respektive Facebooksidor. Du kan även kandidera på plats.

För att söka till den nationella styrelsen går du tillväga på samma sätt. Den nationella styrelsen arbetar med mer strategiska och långsiktiga nationella och internationella frågor.

Kontaktinformation till medlemsföreningarna i din region:
EUP Nord: nord@eup.se
EUP Öst: ost@eup.se
EUP Väst: vast@eup.se
EUP Syd: syd@eup.se