För lärare/skolor

Varje år involverar EUP Sverige hundratals gymnasieelever. Organisationen organiserar årligen en nationell uttagningsprocess. Varje år får ett antal gymnasieskolor möjligheten att åka utomlands med EUP.

Kontakta oss så ger vi dig och din skola personlig hjälp och information om registrering och våra framtida aktiviteter. skolkontakt@eup.se

Vad kan EUP ge mina elever och mig som lärare?
EUP är ett forum för utbyte av ideer. För dina studenter är den en möjlighet att utveckla kompetens genom informell EU-utbildning och ge dem chansen att skapa minnen för livet. Att delta i EUP är ett utbildningskoncept i två delar:

Under sessionen utvecklar eleverna sina färdigheter i Engelska och får erfarenhet av att debattera. De lär sig att arbeta i grupp med människor de inte känner och diskuterar ämnen som berör dem.

En internationell eller nationell session ansluter studenter från hela Europa och deltagare hittar vänner för livet från olika delar av Europa. De får ett nytt perspektiv och en chans att påverka och interagera med studenter i samma situation från hela Europa.

För lärare erbjuder EUP ett givande program med studiebesök, seminarier och kulturella och sociala aktiviteter. De regionala och nationella sessioner är en unik möjlighet att nätverka med andra lärare från hela Sverige och utbyta tankar och idéer. Skulle din skola ta sig vidare till en internationellt session expanderas dessa möjligheter och i många fall har kontakter genom EUP lett till givande utbyten över nationsgränserna. Många lärare har efter att ha deltagit i en EUP session integrerat pedagogiska idéer från EUP i sin undervisning. En EUP session är också utmärkt träning och kan räknas som professionell utveckling.

För att som lärare delta vid en EUP regionala eller nationella sessioner krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter, bara ett intresse för kulturellt utbyte som genomsyrar EUP.

Tveka inte att kontakta Jessica Linder, lärarrepresentant i styrelsen för EUP Sverige, om du har idéer om hur man kan förbättra lärarens roll i EUP!