Engagera dig

Som medlem i EUP finns det en mängd sätt att engagera sig. Det talas mycket om engagemang i form av att delta som funktionär och organisera saker. Detta är självklart inte de enda sätten du kan engagera dig på. Delta på de evenemang vi erbjuder. Gå på för- och efterträffar, fira europadagen med din medlemsförening, kom på både de regionala och det nationella årsmötet, delta vid medlemsaktiviteter och andra sociala evenemang. Du bestämmer själv vilken typ av engagemang som passar dig. Det viktiga är att du vet att du alltid är välkommen att delta på alla aktiviteter. Till många av dessa (bland annat årsmöten) ges även en viss reseersättning.

Under denna flik hittar du den mesta informationen om hur du kan engagera dig och vem du ska kontakta.

Varför ska jag engagera mig?

  • Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga ner och hur mycket du vill engagera dig.
  • Du får ovärderlig erfarenhet från en väl fungerande ungdomsorganisation.
  • Det finns något för alla (delegat, organisatör, journalist, ledare, förtroendeuppdrag, styrelsearbete).
  • Det ger dig professionell erfarenhet du kan använda dig av i din framtid.
  • Du lär dig massor om Europeiska frågor.
  • Du erbjuds en oförglömlig och unik internationell erfarenhet.
  • Du får vänner från alla delar av Europa, och knyter band med folk från hela Sverige.
  • Du får göra din röst hörd via en Europeisk plattform.

Varför ska man engagera sig i EUP Sverige?
Man ska engagera sig för att det finns oändliga möjligheter att driva eller vara en del av ett spännande projekt som arrangeras av unga – för unga. Detta samtidigt som du kan få råd, stöd och utbildning av andra unga erfarna människor. Dessutom får man ett ovärderligt kontaktnät med andra engagerade unga människor från såväl Sverige som övriga Europa.

Hur engagerar jag mig?
Som medlem i EUP Sverige finns massor av möjligheter att engagera sig på såväl lokal som regional och nationell nivå. Det första steget är att kontakta en av de fem medlemsföreningarna som finns inom EUP Sverige. De hjälper till med information om hur man går tillväga praktiskt när man vill genomföra ett projekt och de kan också hjälpa till under projektets gång med vägledning och tips. Det finns också möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från din medlemsförening för ett speciellt projekt som du önskar anordna. Kanske kan det vara en skolsession, en föreläsning eller en debatt? Bara fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt.

Vad vill du göra?
Har du en spännande idé som du skulle vilja genomföra?
Vill du lära dig mer om Europa?
Vill du knyta band med folk från hela Europa och Sverige?
Vill du arrangera nästa års regionala session?
Vill du bli skolambassadör?
Vill du arrangera en skolsession?
Vill du starta en EUP-klubb på din skola eller på ditt universitet?
Vill du arrangera en debattdag, en föreläsning eller en utbildning?
Vill du starta en ny medlemsförening?
Vill du vara med på aktiviteter som medlemsföreningarna anordnar?
Vill du resa och delta i intensiva diskussioner med folk från hela Europa?

Har du andra idéer på projekt du vill anordna eller delta i är det bara att kontakta din medlemsförening för ytterligare vägledning. Du finner kontaktinformation till samtliga förtroendevalda i EUP Sverige under “kontakta oss”.

Värdefulla länkar:
EUP Sverige på Facebook: https://www.facebook.com/eupsverige
Sessionsgruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/233076716771585
EYP Internationals hemsida: http://www.eyp.org

Medlemsföreningarnas Facebooksidor går under namnen “EYP Sweden East – EUP Öst”, “EYP Sweden West – EUP Väst”, “EYP Sweden North – EUP Nord”, “EYP Sweden South – EUP Syd” och “EYP Uppsala – Eup Uppsala”.