2015-07-05

Dags att #dubblastödet

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige står bakom kampanjen #dubblastödet

Ungdomsorganisationerna i Sverige har länge varit statligt underfinansierade. Regeringen säger sig värdesätta organisationerna och deras arbete, ändå blir stödet utslaget per organisation lägre och lägre. Det är dags att göra slag i saken och dubbla stödet till ungdomsorganisationerna! Därför stödjer nu EUP Sverige kampanjen #dubblastödet som har initierats av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Ungdomsrörelsen i Sverige har sin grund i ett stort antal ungdomsorganisationer – platser där unga möts och förändrar och förbättrar sin egen vardag. Det handlar om unga människor som möts i organisationer baserat på något de har gemensamt. Det kan vara gemensamma åsikter, förutsättningar och idéer. Det kan röra religion, etnicitet eller ett brinnande intresse. För oss i EUP Sverige består engagemanget främst i att ordna konferenser för ungdomar för att öka intresset för aktuella europeiska samhällsfrågor.

EUP Sverige noterar att statsbidraget länge har varit alltför lågt i förhållande till den potential rörelsen har. De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer dessutom ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

För regeringen är ungdomsorganisationerna viktiga, liksom stödet till dem. Statsbidraget till dessa organisationer är enligt den gällande ungdomspolitiken ”en av regeringens främsta insatser för att främja ungas inflytande”. På tio år har en genomsnittlig ungdomsorganisation alltså fått detta bidrag kapat med över 20 procent. Vi får inte ihop det.

För oss i EUP Sverige är statsbidraget viktigt. Det ger oss till exempel möjlighet att genomföra våra konferenser för Sveriges ungdomar, utbilda våra medlemsföreningar och ha ett nationellt kansli. Med det dubbla stödet hade vi kunnat inkludera ännu fler unga människor och därmed engagera ungdomar utanför de stora städerna, ge mer stöd till lokal verksamhet hos våra medlemsföreningar samt utöka vårt nationella kansli och därmed hela vår verksamhet. Med det dubbla stödet hade vi helt enkelt kunna vara trippelt så bra!

Denna utveckling är mycket olycklig. Ungdomsrörelsens kraft behövs idag mer än någonsin för att bidra med lösningar på flera av de stora utmaningar som dagens generation unga möter. Arbetslöshet, bostadsbrist, sviktande psykisk hälsa och diskriminering är några av de självständighetsutmaningar som drabbar dagens ungdomar hårdare än tidigare generationer.

Det är dags att bryta trenden. Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika ungas vardag och öka deras demokratiska medvetenhet. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna. Ungas engagemang ska inte heller behöva begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga. Därför är resursfördelningen och villkoren för ungdomsrörelsen en avgörande fråga som måste få politisk prioritet.

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.

Postad 2015-07-05 av admin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *