Vad är EUP?

Vad?
Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige är en del av European Youth Parliament (EYP) som grundades 1987 i Frankrike. Den svenska nationalkommittén grundades formellt 1995 och består av fem lokalkommittéer som finns över hela Sverige; Syd, Väst, Öst, Nord och Uppsala. EUP Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som utgör ett forum för öppen och fördomsfri debatt som syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen.

Varför?
EUP Sverige finns för att ge unga människor i Europa en möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet. Organisationen drivs i utbildningssyfte på frivillig basis av de elever, studenter och lärare som är engagerade i verksamheten. EUP uppmuntrar till ett självständigt tankesätt och ett socio-politiskt engagemang samtidigt som det bidrar till att utveckla färdigheter som hjälper individen så väl i vardagslivet som i ett framtida yrkesliv. Sedan EUP startades har tiotusentals ungdomar deltagit i regionala, nationella och internationella sessioner, träffat nya vänner och skapat ett internationellt kontaktnät.

Hur?
EUP Sverige anordnar varje år en mängd olika evenemang. De regionala sessionerna i november och den nationella sessionen i början av året är bara några exempel på aktiviteter som anordnas. Andra exempel på evenemang är debattdagar, skolsessioner, utbildningar och mängder av sociala aktiviteter. Medlemmar i EUP Sverige har dessutom möjlighet att söka och delta i de hundratals sessioner som anordnas utomlands varje år, samt att organisera egna evenemang med stöd från EUP Sverige. Ytterligare en erfarenhet som många tar är att engagera sig i styrelser, såväl regionala som nationella. Idag är EUP en av de största europeiska plattformarna för politisk debatt, interkulturella möten, samhällspolitiskt engagemang och idéutbyte för unga i Europa. EUP består av ett nätverk av mer än 40 europeiska föreningar och organisationer med tusentals unga som engagerar sig ideellt.